۱۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5976267
۰ نفر
لبنان خدمات آسیب دیده از جنک را بازسازی می کند # تهران - ایرنا 12/12/71 .اقتصادی. تلکس 35 اق لبنان قراردادهایی برای بازسازی خدمات آسیب دیده از جنک قبل از پایان سال جاری امضاء می کند.
........................................
،رویتر،کویت،رفیق،الحریری،نخست،وزیر،مصاحبه،تایمز،روزنامه،السیاسه،کاشت، ،حشیش،،