۱۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5976125
۰ نفر
بنای تاریخی رختشویخانه زنجان به موزه تبدیل می شود # زنجان - ایرنا 11/12/71 .فرهنگی. تلکس 99 بنای تاریخی رختشویخانه زنجان بعنوان موزه در فهرست شورای بین المللی موزه ها /ایکوم/ وابسته به سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسید.
........................................
،ایران،رضاپور،مدیرکل،میراث،فرهنگی،استان،زنجان،