۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5975335
۰ نفر
دانشمندان آمریکا: در زیر قطب جنوب آتشفشان وجود دارد # نیویورک - ایرنا 5/12/71 .علمی. تلکس 40 درزیر لایه های یخ قطب جنوب چند آتشفشان فعال وجود دارد که درست به اندازه گرم شدن آب وهوای زمین در ذوب یخهای قطبی موثراست.
........................................
،نیویورک،تایمز،تحقیقات،دانشمندان،آمریکایی،،دکتر،دونالد،بلانکن،دانشگاه، ،تگزاس،،شهر،استین،حادثه،فاجعه،آمیز،