نخست وزیر پاکستان هند را مسئول ناآرامیها درایالت سنددانست # دهلی نو - ایرنا 5/12/71 .سیاسی. تلکس 180 نواز شریف نخست وزیر پاکستان دولت هند را مسئول گسترش ناآرامیها در ایالت سند کشورش معرفی کرد.
........................................
،مصاحبه،روزنامه،هندو،مسجد،بابری،