۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5975286
۰ نفر
70 درصد توتون کشور در استان مازندران تولید می شود # ساری - ایرنا 5/12/71 .اقتصادی. تلکس 107 بیش از 70 درصد از 13 هزار تن توتون تولیدی کشور در استان مازندران تولید می شود.
........................................
،ایران،کرد،جزی،مدیر،انستیتو،توتون،تولیدی،کشور،در،استان،مازندران،