۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5975236
۰ نفر
سوریه از مشارکت آمریکا درمذاکرات صلح استقبال کرد # تهران - ایرنا 5/12/71 .سیاسی. تلکس 3 فاروق الشرع وزیر خارجه سوریه دیروز ازتصمیم آمریکا مبنی بر اینکه به صورت یک طرف کامل در مذاکرات به اصطلاح صلح اعراب واسرائیل درآمدابرازخشننودی کرد ........................................
،آ،اف،پ،پاریس،،فرانسه،وارن،کریستوفر،وزیر،امور،خارجه،آمریکا،مذاکرات، ،صلح،خاورمیانه،اخراج،فلسطینی ها،