۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5975199
۰ نفر
باکتریهای تولیدکننده ژنهای بیمار کشف شدند # نیویورک - ایرنا 4/12/71 .علمی. تلکس 31 دانشمندان دانشگاه هاروادر آمریکا روشی را که باکتریها برای تولید ژنهای بیمار مورد استفاده قرار می دهند کشف کرده اند.
........................................
،نیویورک،تایمز،آنتی،بیوتیک،دکتر،مکالانوس،،