تجدید فعالیت کمیساریای عالی پناهندگان در بوسنی و هرزگوین # تهران - ایرنا 4/12/71 .سیاسی. تلکس 17 کمیساریای عالی پناهندگان پس ازدریافت اطمینان از سه طرف متخاصم اخلالگردرحمل وتوزیع کمکهای بشردوستانه تصمیم گرفت عملیات خودرادربوسنی و هرزگوین ازسرگیرد ........................................
،آ،اف،پ،ژنو،سازمان،ملل،ساداکو،اوگاتا،کمیسرعالی،پناهندگان،سازمان،ملل، ،صربستان،کرواسی،یوگسلاوی،