۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5974910
۰ نفر
کمیته حل و فصل مساله منطقه حلایب تشکیل جلسه داد # تهران - ایرنا 3/12/71 .سیاسی. تلکس 250 کمیته حل و فصل مناقشه مصر و سودان بر سر منطقه حلایب که سال گذشته تشکیل شده بود امروز در خارطوم پایتخت سودان مذاکرات خود رااز سر گرفت.
........................................
،د،پ،آ،خارطوم،سونا،عمر،یوسف،بریدو،معاون،وزارت،امور،خارجه،سودان،محب، ،مقبل،وزیر،مشاور،درامور،کشورهای،عربی،خاورمیانه،مصر،