تفسیر رادیو اسراییل پیرامون اهداف سفر کریستوفر به خاورمیانه # تهران - ایرنا 3/12/71 .سیاسی. ویژه 341 ص 35 رادیو اسرائیل طی تفسیری به بررسی اهداف سفر وارن کریستوفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه پرداخته است .
........................................
،مذاکرات،صلح،اعراب،اسرائیل،فلسطین،ایران،خلیج،فارس،،بیل،کلینتون،رئیس،، ،جمهور،