استقبال روسیه از تلاش آمریکابرای تداوم مذاکرات درخاورمیانه # تهران - ایرنا 1/12/71 .سیاسی. تلکس 14 روسیه ضمن استقبال ازسفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه گفت که مسکو برای پیشبرد روند مذاکرات صلح درخاورمیانه درحال همکاری با آمریکا است.
........................................
،ای،پی،مسکو،اعراب،اسرائیل،