مخالفت سوریه باراه حلهای جزئی برای حل منازعات اعراب واسرائیل # بیروت - ایرنا 14/06/71 .سیاسی. تلکس 100 دولت سوریه باردیگر مخالفت قاطع خود را با راه حلهای جزئی و غیر ریشه ای برای پایان دادن به منازعات اعراب واسرائیل اعلام کرد.
........................................
،موفق،علاف،رئیس،،هیات،سوریه،مصاحبه،روزنامه،السفیر،مذاکرات،صلح، ،خاورمیانه،واشنگتن،فلسطین،