۱۱ شهریور ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5951706
۰ نفر
روزنامه تبریز با الفبای فارسی و کریل در باکو # آستارا - ایرنا 14/06/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 123 اولین نسخه از روزنامه تبریز با الفبای کریل روسی و فارسی در باکو پایتخت آذربایجان به چاپ رسید.
........................................
،ایران،تلویزیون،باکو،آذربایجان،شرقی،آسیای،میانه،گسترش،،روابط،