۱۱ شهریور ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5951705
۰ نفر
انتشار روزنامه تبریز با الفبای فارسی و کریل در باکو # آستارا - ایرنا 14/06/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 128 با چاپ اولین نسخه از روزنامه تبریز با الفبای کریل روسی و فارسی در باکو پایتخت آذربایجان به چاپ رسید.
........................................
،ایران،تلویزیون،باکو،(د3)،(خ3)،