۱۱ شهریور ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5951692
۰ نفر
هزینه های تحقیقاتی دو دهم درصد از کل درآمد ناخالص ملی است # زاهدان - ایرنا 14/06/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 103 با وجود نقش کلیدی تحقیقات در توسعه جوامع درحال حاضر هزینه های تحقیقاتی در کشور تنها دو دهم درصد از درآمد ناخالص را به خود اختصاص می دهد.
........................................
،ایران،سیستان،و،بلوچستان،میرسلیم،مشاور،تحقیقاتی،رئیس،،جمهور،بازدید،از، ،دانشگاه،