ملاقات سفیر ایران در سوئدبا معاون حقوقی وزارت خارجه اینکشور # تهران - ایرنا 12/06/71 .سیاسی. تلکس 72 در دیدار دیروز چهارشنبه پناهی سفیر ایران در سوئد با هانس کورل وضعیت ایرانیان مقیم این کشور و همکاریهای دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
........................................
،معاون،حقوقی،و،کنسولی،وزارت،خارجه،سوئد،حقوق،بشر،