۱۱ شهریور ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5951299
۰ نفر
در اجلاس غیر متعهدها جنک علیه فقر اعلام شد # تهران - ایرنا 11/06/71 .سیاسی. تلکس 45 دراجلاس سران غیرمتعهدها نسبت به بهبودوضعیت اقتصادی درجهان باکاهش شکاف اقتصادی بین کشورهای فقیروغنی تاکیدشد وشرکت کنندگان جنک علیه فقردرجهان راخواستارشدند ........................................
،اندونزی،جاکارتا،ریاست،سوهارتو،رئیس،،جمهور،