۱۱ مرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5948307
۰ نفر
آخرین ارزیابی غرب از توانائی نظامی عراق # لندن - ایرنا 14/05/71 .سیاسی. تلکس 7;186 آخرین ارزیابی های منابع غربی نشان می دهد که توانائی ارتش عراق ازنظر نفرات درمقایسه با دوران قبل از حمله نظامی به کویت سی الی چهل درصد کاهش یافته است ........................................
،هفته،نامه،جینز،دیفنس،،آ،اف،پ،جنک،خلیج،فارس،،آمار،