۱۱ مرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5948156
۰ نفر
ترکمنستان موفق شد مسایل خود را با روسیه حل کند # گرگان - ایرنا 13/05/71 .سیاسی. تلکس 129 تلویزیون عشق آباد گفت ترکمنستان دربین جمهوریهای شوروی سابق اولین کشوری است که مسائل خودرابا روسیه حل کرده واین امر برای این جمهوری یک پیروزی محسوب می شود ........................................
،نیازاف،رئیس،،جمهور،بوریس،،یلتسین،آسیای،میانه،