۱۱ مرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5948078
۰ نفر
تحریک عوامل شوروی سابق دردرگیریهای قومی جامعه مشترک ...
# مسکو - ایرنا 12/05/71 .سیاسی. تلکس 99 درگیریهای قومی اخیر در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع به تحریک عوامل شوروی سابق و برای بازگرداندن رژیم گذشته صورت گرفته است.
........................................
،آندری،کوزیرف،وزیر،امور،خارجه،روسیه،مصاحبه،صدای،مسکو،حزب،کمونیست، ،عوامل،سرویس،،اطلاعاتی،رژیم،گذشته،