ایران پیگیرشکایت خود علیه شرکت زیمنس در مجامع بین المللی...
# تهران - ایرنا 11/05/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 69 حاجی عظیم معاون امور نیروگاه های اتمی سازمان انرژی اتمی امروز طی مصاحبه ای گفت ایران پیگیر شکایت خود علیه شرکت زیمنس در مجامع بین المللی است.
........................................
،آلمان،نیروگاههای،جدید،سیستم،مخابراتی،نیروگاه،اتمی،بوشهر،تا،سال،1357، ،بیش،،از،8/5،مارک،هزینه،12،میلیارد،مارک،فعلی،