۱۱ مرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5947925
۰ نفر
لافهای توخالی بوش ازدید مطبوعات آمریکا # تهران - ایرنا 11/05/71 .سیاسی. تلکس 40 واشنگتن پست ادعای بوش درموردرویارویی عمده باصدام برسر وزارت کشاورزی رایک لاف زدن خالی دانست که درشان دیکتاتورهای عرب ونه رئیس جمهورآمریکااست.
........................................
،روزنامه،کریسشن،ساینس،،مانیتور،،آلس،،مورد،نینک،نیوز،،رادیو،آمریکا، ،الجمهوریه،ترکیب،تیم،بازرسان،سازمان،ملل،حق،وتو،