فرودگاه سارایوو هنوز به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل تحویل..
# سارایوو - ایرنا 8/04/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 11 و 58 یک منبع در مقر نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در سارایوو خبر در دست گرفتن کنترل فرودگاه سارایوو توسط نیروهای پاسدار صلح را تکذیب کرد.
........................................
،ورود،یک،گردان،یک،هزار،نفره،کلاه،آبی،شهر،دارووار،جمهوری،کرواسی،یوگسلاوی، ،بوسنی،و،هرزگوین،