۱ خرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5940742
۰ نفر
هشدار فائو نسبت به توسعه فقر درجهان # رم - ایرنا 5/03/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 41 اق به گزارش سازمان خواربارو کشاورزی سازمان ملل فائو حدود یک میلیارد تن از جمعیت جهان درفقر بسر می برند.
........................................
،برزیل،محیط،زیست،قحطی،سوء،تغذیه،