فهد شاه عربستان:ریاض متعهد به تضمین تثبیت نرخ نفت خام است # تهران - ایرنا 5/03/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 16 فهد شاه عربستان دیروز تعهد کشورش را به تضمین تثبیت نرخ نفت خام در عین حفظ منافع کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت مجددا مورد تاکید قرار داد.
........................................
،آ،اف،پ،گردهمائی،شورای،وزیران،سپا،