۱ خرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5940643
۰ نفر
سازمان صلح سبز استرالیا:جرج بوش عامل جنایت نسبت به جو...
# تهران - ایرنا 5/03/71 .سیاسی. تلکس 247 سازمان محیط زیست صلح سبز استرالیا امروز سه شنبه ضمن اعتراض به سیاستهای جرج بوش درارتباط با محیط زیست وی رابه جنایت درقبال جو زمین متهم کردند.
........................................
،یو،پی،کانبرا،آمریکا،رئیس،،جمهور،موافقتنامه،حفاظت،تظاهرات،