۱ خرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5940593
۰ نفر
آمار معلولین جنک افغانستان # اسلام آباد - ایرنا 4/03/71 .اجتماعی.نظامی. تلکس 136 براساس امار تهیه شده دو میلیون نفر در اثر جنک 14 ساله افغانستان دچار معلویت های مختلف شده اند.
........................................
،سازمان،ملل،روزنامه،فرانت،ایرپست،حزب،اسلامی،جمعیت،اسلامی،اتحاد،اسلامی،