سربازان ارتش یوگسلاوی تخلیه سربازخانه ها را در سارایوو شروع..
# تهران - ایرنا 4/03/71 .نظامی. تلکس 9 خبرگزاری بوسنی و هرزگوین اعلام کرد سربازان ارتش یوگسلاوی دیروز تخلیه سربازخانه ها را در سارایوو شروع کردند.
........................................
،آ،اف،پ،سربازان،حافظ،صلح،سازمان،ملل،