سازمان کنفرانس اسلامی حملات رژیم اسرائیل را به لبنان محکوم..
# تهران - ایرنا 4/03/71 .سیاسی. تلکس 4 سازمان کنفرانس اسلامی دیروز حملات رژیم اسرائیل را به لبنان محکوم کرده وآنرا تهدید جدی برای روند صلح خاورمیانه دانست .
........................................
،ای،پی،جده،حامد،الغابد،دبیرکل،،شورای،امنیت،سازمان،ملل،