دبیرکل حزب الله: بر ادامه جهاد علیه رژیم اسرائیل تاکید کرد # تهران - ایرنا 4/03/71 .سیاسی. تلکس 149 سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت: تنها راه رویاروئی با تجاوزات دشمن جهاد است و از راه گفتگوهای سیاسی کاری از پیش نمی رود.
........................................
،منطقه،جناتا،اسرائیل،