۱ خرداد ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5940129
۰ نفر
دمکراتها: رسوائی بزرک دولت بوش در حمایت از عراق # تهران - ایرنا 1/03/71 .سیاسی. تلکس 92 یکی ازمقامات ارشد دولت بوش کنگره را به سبب تلاش برای برملاکردن خلاف کاری درسیاست آمریکا نسبت به عراق پیش ازجنک خلیج فارس موردانتقادقرارداد.
........................................
،رادیو،آمریکا،ایگل،برگر،معاون،وزارت،خارجه،