۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5938555
۰ نفر
دیدار وزرای کشور ایران و قطر در تهران # تهران - ایرنا 20/02/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 147 دردیداروزرای کشورایران وقطرکه امروزیکشنبه درتهران صورت گرفت مسائل مربوط به خلیج فارس گسترش روابطدوجانبه ومبارزه مشترک باقاچاق موادمحدربحث و بررسی شد.
........................................
،عبدالله،نوری،شیخ،عبدالله،بن،خلیفه،آل،ثانی،وزیر،کشور،قطر،