۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5938523
۰ نفر
فروپاشی سوسیالیسم و آینده جهان سوم (قسمت اول ) # تهران - ایرنا 20/02/71 .سیاسی. ابرار ص 10 رکوداقتصادی سالهای1793تا75 و79 تا 82کشورهای سوسیالیستی وجهان سوم رابه این نتیجه رساند که درمحاسبات خوداشتباه کرده اند.
........................................
،حزب،کمونیست،