۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5938300
۰ نفر
تصمیم دولت روسیه به تجارت آزاد با روپل # تهران - ایرنا 18/02/71 .اقتصادی. تلکس 16 اق نمایندگان صندوق بین المللی پول گفتند تصمیم روسیه مبنی برتائید تجارت آزاد به روبل در برابر دیگر که به معنی تبدیل کامل روبل است به وقت زیادی نیازدارد ........................................
،آ،اف،پ،مسکو،