۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5938199
۰ نفر
ایران خواستان توجه سازمان بهداشت جهانی به وضعیت بهداشتی ..
# تهران - ایرنا 17/02/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 7 ملک زاده وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی طی سخنانی دراجلاس سازمان بهداشت جهانی درژنو خواستارتوجه این سازمان به وضعیت تظام بهداشتی افغانستان شد.
........................................
،ایران،،سوئیس،،،چهل،وپنجمین،اجلاس،،،مساله،بیماری،مالاریا،،بیماری،ایدز،