۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5938080
۰ نفر
حدود 50 درصد پزشکان متخصص بیماریهای داخلی کشور درتهران...
# مشهد - ایرنا 16/02/71 .اجتماعی. تلکس 158 رئیس انجمن متخصصین بیماریهای داخلی:تعداد متخصصین بیماریهای داخلی 1700 نفر معادل یک دهم نیاز کشور میباشد که حدود 50 درصد آنان در تهران اشتغال دارند.
........................................
،عزیزی،ایران،خراسان،مشهد،