۲۶ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5936077
۰ نفر
گروههای سیاسی درکامبوج کنوانسیون های سازمان ملل را امضاء...
# تهران - ایرنا 31/01/71 .سیاسی. تلکس 148 خمرهای سرخ و سایر گروههای سیاسی درکامبوج امروز کنوانسیون های سازمان ملل درمورد حقوق بشر را امضاء کردند.
........................................
،ای،پی،پنوم،پن،پطرس،،غالی،دبیر،کل،