۲۶ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5935759
۰ نفر
ارتقاء احمد شاه مسعود چریکهای پشتو را نگران کرده است # تهران - ایرنا 28/01/71 .سیاسی. تلکس 133 ارتقا قدرتمندانه احمد شاه مسعود رهبر تاجیکی شورشیان در افغانستان بسیاری از پشتوهای چریک بویژه مجاهدین گلبدین حکمتیار را خشمگین کرده است.
........................................
،آ،اف،پ،پیشاور،جماعت،اسلامی،مسعود،شیرپنجشیربه،