۲۶ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5935603
۰ نفر
بیشترین رقم اتباع ایتالیا درلیبی حضور دارند # رم - ایرنا 26/01/71 .سیاسی. تلکس 162 برغم برقراری تحریم هوائی غرب علیه لیبی بیش ازصدها تن ازاتباع ایتالیائی مقیم لیبی همچنان دراین کشور بسر می برند.
........................................
،قطعنامه،731،748،وزارت،خارجه،سفیر،