۲۶ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5935576
۰ نفر
ترکیه از مصوبات شورای امنیت علیه لیبی پیروی می کند # آنکارا - ایرنا 26/01/71 .سیاسی. تلکس 131 ترکیه از مصوبات 731 و 748 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد انجام تحریم علیه لیبی پیروی می کند.
........................................
،وزارت،امور،خارجه،