۲۱ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5935481
۰ نفر
میزان سرمایه گذاری اسپانیا درزمینه تسلیحات نظامی # مادرید - ایرنا 25/01/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 165 دولت اسپانیا در ده سال گذشته بیش از 3500 میلیارد پزوتا /بیش از 32 میلیارد دلار / درزمینه تسلیحات سرمایه گذاری کرده است .
........................................
،روزنامه،اب،ث،وزارت،دفاع،حزب،سوسیالیست،وزارت،دفاع،