۲۱ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5935319
۰ نفر
عربستان درآمد فروش پانصد هزاربشکه نفت درروزرابه تامین ...
# تهران - ایرنا 24/01/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 100 عربستان درآمد حاصل از فروش پانصد هزار بشکه نفت درروز رابه تامین هزینه قرارداد تسلیحاتی " الیمامه اختصاص داده است .
........................................
،آ،اف،پ،نیکوزیا،کمپانی،شل،بریتیش،،پترولیوم،آرامکو،لندن،انگلیس،،هفته، ،نامه،میدل،ایست،اکونومیک،سروی،