۲۱ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5935253
۰ نفر
مخالفت یکی از رهبران جناح حاکم پاکستان با طرح صلح سازمان...
# اسلام آباد - ایرنا 23/01/71 .سیاسی. تلکس 115 رهبر یکی از احزاب جناح حاکم پاکستان طرح صلح پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل درباره افغانستان راتهیه شده ازسوی آمریکا دانست وآن رارد کرد.
........................................
،قاضی،حسین،احمد،/رهبر،جماعت،اسلامی،/،حکمتیار،رهبر،روزنامه،پاکستان، ،پطروس،،غالی،