۲۱ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5935209
۰ نفر
دیدارسفیرآلمان درتهران با یک مقام وزارت امور خارجه # تهران - ایرنا 23/01/71 .سیاسی. تلکس 96 دردیدارامروز سفیرآلمان بامدیرکل سیاسی بین المللی وزارت امورخارجه مسئله هجوم عناصرمنافقین به سفارت ایران درآلمان موردبحث قرارگرفت .
........................................
،ایران،،آخوندزاده،مسئولیت،کشورهای،میزبان،درقبال،تامین،امنیت،حمله، ،منافقین،به،سفارت،ایران،درآلمان،