۲۱ فروردین ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5935143
۰ نفر
قطع کمکهای کویت به کشورهای حامی عراق # ابوظبی - ایرنا 22/01/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 170 کویت هرگونه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی با کشورهائی که در دوران اشغال این کشور حمایت کرده اند را متوقف ساخت.
........................................
،کونا،صاری،عثمان،وزیر،مشاور،در،امور،نخست،وزیری،جنک،خلیج،فارس،،