دعوت ازاتریش برای شرکت درمراسم امضای اتحاد کرواتهاومسلمانان # وین - ایرنا 26/12/72 .سیاسی. تلکس 167 وزیر امور خارجه اتریش به دعوت کلینتون رئیس جمهور آمریکا درجشن پیش نویس قانون اساسی فدراسیون کرواتها و مسلمانان بوسنی در واشنگتن دعوت شد.
........................................
،آمریکا،امضا،فدراسیون،مشترک،اتریش،،بوسنی،و،هرزگوین،کرواسی،اتریش،،