هند میزبان 12کشور عضو سازمان ملل درحفاظت از حیات ببر می شود # تهران - ایرنا 14/12/72 .اجتماعی. تلکس 64 کارشناسان حیات وحش از 12 کشور جهان در یک اجلاس دو روزه که در دهلی نو پایتخت هند برگزارشد به ترسیم استراتژی جدیدی در ممانعت از کشتار ببرها پرداختند ........................................
،اجلاس،،دهلی،نو،هند،اسامی،12،کشور،محیط،زیست،کشتار،ببر،سازمان،ملل،آ،اف،