توجمان: هواپیماهای سرنگون شده صربها ازکراینا بلند شده بودند # تهران - ایرنا 13/12/72 .نظامی. تلکس 32 به گفته فرانیو توجمان رئیس جمهور کرواسی 4 فروند هواپیمائی که بوسیله جنگنده های ناتو سرنگون شدند از منطقه صرب نشین کراینا درجنوب کرواسی بلندشده بودند ........................................
،سقوط،4،هواپیما،ناتو،نظامی،آ،اف،پ،کراینا،صرب،آ،اف،پ،زاگرب،کرواسی،