اعلام آمادگی انگلیس درماموریت ناظران بین المللی درمناطق اشغالی # تهران - ایرنا 13/12/72 .سیاسی. تلکس 5 داگلاس هرد وزیر خارجه انگلیس دیروز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش آماده است درهرگونه ماموریت ناظران بین المللی درکرانه باختری اشغالی شرکت جوید.
........................................
،کرانه،باختری،رود،اردن،انگلیس،،ناظران،بین،المللی،ساف،اسرائیل،آ،اف،پ، ،لندن،،ساف،یاسر،عرفات،