وزیر دفاع سوریه پسر حافظ اسد را جانشین خوبی برای پدر می داند # تهران - ایرنا 12/12/72 .سیاسی. تلکس 11 مصطفی طلاس وزیر دفاع سوریه دیروز گفت بشار اسد پسر دوم حافظ اسد جانشین خوبی برای رئیس جمهوری سوریه خواهد بود.
........................................
،سوریه،حافظ،اسد،بشار،اسد،جانشین،د،پ،آ،دمشق،